Stranica je u izradi i ažurira se svakodnevno!

O Doktorskoj školi

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojena je Odlukom Senata 11. travnja 2011. godine. Na prijedlog Vijeća Doktorske škole, Senat Sveučilišta je 31. ožujka 2015. godine donio Odluku prema kojoj Doktorska škola Društveno humanističkih mijenja naziv u Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Poslijediplomski sveučilišni studiji mogu se izvoditi u doktorskoj školi koju ustrojava Sveučilište u okviru jednog ili više znanstvenih i/ili umjetničkih područja radi povećanja istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanja interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti izvedbe poslijediplomskih doktorskih studija na temelju Odluke Senata. U Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvode se dva poslijediplomska interdisciplinarna sveučilišna studija:

TEMELJNI I OPĆI DOKUMENTI

REPOZITORIJ DOKTORSKE ŠKOLE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA