Stranica je u izradi i ažurira se svakodnevno!

Kontakt

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

URED ZA STUDENTE DOKTORSKE ŠKOLE

Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek

Uredovno radno vrijeme: 7:30 – 15:30 

Tel: +385 31 22 41 43

Faks: +385 31 20 70 15

E-pošta: doktorska@unios.hr