Stranica je u izradi i ažurira se svakodnevno!

Djelatnici i nastavnici

VIJEĆE DOKTORSKE ŠKOLE

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju i dekanica
Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, voditeljica doktorskog interdisciplinarnog studija
Kultura i umjetnost, predsjednica Vijeća i voditeljica Doktorske škole

Prof. dr. sc. Damir Matanović, prorektor za organizaciju i ljudske resurse Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku

Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, izvanredna profesorica i prodekanica Pravnog fakulteta Osijek,
voditeljica doktorskog interdisciplinarnog studija Europski studiji, zamjenica predsjednice
Vijeća Doktorske škole

Izv. prof. dr. sc. Marina Đukić, izvanredna profesorica Akademije za umjetnost i kulturu,
voditeljica interdisciplinarnog studija

Prof. dr. sc. Jerko Glavaš, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, redoviti profesor i dekan Pravnog fakulteta Osijek

Prof. art. dr.sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, redovita profesorica i prodekanica Akademije
za umjetnost i kulturu u Osijeku

Izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić, izvanredna profesorica Akademije za umjetnost i
kulturu u Osijeku

Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, izvanredna profesorica i prodekanica Pravnog fakulteta Osijek

Izv. prof. dr. sc. Ivan Kelić, izvanredni profesor i prodekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Prof. dr. sc. Leo Rafolt, redoviti profesor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Bruno Eržić, student interdisciplinarnog doktorskog studija Europski studiji

Sandra Marijanović, studentica interdisciplinarnog doktorskog studija Kultura i umjetnost

Katarina Horvat, studentica interdisciplinarnog doktorskog studija Komunikologija

TAJNIŠTVO
Antun Emert
, dipl. iur., tajnik Doktorske škole
031/224-158
aemert@unios.hr

STUDENTSKA SLUŽBA
Tomislav Babić
, mag. oec., stručni suradnik za organizaciju sveučilišnih poslijediplomskih studija u Doktorskoj školi
031/224-143
tbabic@unios.hr

Ante Grabić, stručni referent za poslijediplomske studije
031/224-142
agrabic@unios.hr